Laban para sa Diyos ng Lipunan (On the Secular State and Secular Humanism)

Guest post by Jeremiah Belgica.

Ang malalim na pagkilalang mga Pilipino sa katotohanan na mayroong Makapangyarihang Diyos ay malinaw namakikita sa panimula ng1987 Constitution kung saan ay mababasa sa Preamble ang mga katagang “We, the sovereign Filipino People,imploring the aid of the Almighty God”

Ang paniniwala sa Makapangyarihang Diyos ay isang conviction na mahigpit na pinanghahawakan ng mga Pilipino since time in memorial sa lahat ng mga versions ng ating Constitution,whether past or present. Ultimo ang 1899 Malolos Constitution na ang pagsulat ay pinangunahan mismo ng ating bayani na si Apolinario Mabini ay nagsabi nang “We, the Representatives of the Filipino People…imploring the aid of the Sovereign Legislator of the Universe.”

Kaya nga ba ang galaw ng ilang mga grupo na nagnanais tanggalin ang pagkilala sa makapangyarihang Diyos sa lahat nang polisiya at opisyal na talaan ng ating pamahalaan ay isang malaking hamon sa ating mga Pilipino. May ongoing at sustained efforts ang ilang grupo sa ating bansa na ibahin ang mga values at ang mga batas sa Pilipinas mula sa pagiging“God-centered” or “God-conscious” patungo sa isang “godless” na worldview or sa madaling sabi ay isang “secular” view of the State.

Halos mag-iisang taon nang nakalipas noong inilabas ng Department of Education ang pagbabagong ginawasa kanilang Vision Statement kung saan tinanggal na ang salitang “God-loving.” Ang pagbabagong ginawa ng DepEd ay naganap kaalinsabay ng pahayag ng grupong “Filipino Freethinkers” sa isang open letter na mariing tinututulan ang pagkakaroon ng mga katagang “God-loving” sa Vision Statement at salitang “Maka-Diyos”sa Statement of Core Values ng DepEd. Napabalita din na nais ng grupong ito na alisin ang mga kataga sa ating P100 bill na “Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay Panginoon” at sa P500 bill naman na “Faith in our people and faith in God.” Ilan lamang ito sa mga nais baguhin ng grupong ito sa ating pamahalaan na may patukoy at kuneksyon sa Diyos. Ayon sa kanila ang mga ito ay lumalabag sa prinsipyo ng “secularism” na naaayon daw sa ating Konstitusyon.

Ngunit ano nga ba angibigsabihin ng pagkakaroon nang secular na estado or “Secular” State? Ayon sa libro nila Madeley, John T. S. at Zsolt Enyedi ang isang secular state ay isang “concept of secularism, whereby a state or country purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor irreligion.” Samakatuwid ang “secular state” ay diumano isang bansang walang kinakatigan sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at ‘disumusuporta sa pagkakaroon o sa kawalan nang relihiyon.

Ang problema sa konseptong ito ay ang madayang panlilinlang na ang pagiging “secular” ay posisyon na wala kang kinakatigang relihiyon. Pero kung susuriing mabuti ang “secularism” mismo ay sumusunod sa paniniwala ng isang relihiyong na kung tawagin ay “Secular Humanism.” Lingid sa kaalaman ng marami, maaaring magkaroon ng relihiyon na hindi naniniwala sa isang spiritual being or makapangyarihang Diyos.

In fact, noong 1961 ibinaba ng Supreme Court ng Amerika ang Torcasov. Watkins decision patungkol sa isang notary public sa Maryland na na-disqualify from office dahil ayaw niyang magpahayag ng belief sa Diyos. The Court ruled in his favor sa pagsasabing hindi dapat paboran ng Korte ang mga theistic religions over non-theistic religions. Sa footnote ng nasabing desisyon, nilinaw ng Supreme Court kung ano ang ibig sabihin nito sa “non-theistic religions.” We read: “Among religions in this country which do not teach what would generally be considered a belief in the existence of God are Buddhism, Taoism, Ethical Culture, Secular Humanism, and others.”

Ang Secular Humanism ay isang relihiyon na hindi naniniwala sa Almighty God dahil sa kanilang paniniwala ang tao ang tanging Diyos ng kanyang sarili. The god in any belief system is the final law giver of that system. In a Secular Humanist system man is the final authority in himself in all matters of life. Malayung-malayo ito sa paniniwala ng mga nakararaming Pilipino na ang Diyos ang “final standard and law” para sa Kanyang buong sangnilikha. Ayon nga sa 1899 Malolos Constitution, “He is the Sovereign Legislator of the Universe.”

Makatwiran laman na labanan ang anumang hakbang upang tanggalin ang Diyos sa gobyerno at pamahalaan dahil ito ay taliwas hindi lamang sa Constitusyon at paniniwala ng Pilipino pero higit sa lahat labag ito sa sinasabi ng Salitang Diyos.

Sabi sa Colosians 1: 16, “For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible andinvisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities,or powers: all things were created by him, and for him”

Tandaan natin, ang Diyos ang siyang tunay na Diyos ng lipunan at hindi ang tao.
Ang Opinyon ng Pilipino ay isinulat ni Atty. Jeremiah Belgica ng Pananaw Pinoy. Dahil sa isang bansang may demokrasya, opinyon ng bawat isa ay mahalaga.

Tagged with: , ,
Posted in The Biblical Christian Perspective

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,962 other followers

%d bloggers like this: