Taking a Stand on the RH Bill, from kaRoger

Ngunit hindi ako naniniwalang responsibilidad ng estado na magpamahagi ng contraceptives sa mga mamamayan nito. Alam ko ay ang responsibilidad ng estadong paglingkuran at protektahan ang sambayanan at mapalaya ang mamamayan nito sa kahirapan sa pamamagitan ng mga polisiya sa pagbibigay ng sapat na batayang serbisyong panlpunan, sapat na trabaho, mataas na batayan ng pamumuhay at pinabuting kalidad ng buhay para sa lahat.SA LAHAT.

Saan man nanggaling, sa mahirap o mayamang pamilya man, iyan ang responsibilidad ng estado. Ayoko na nakamit ang mga layon ng estadong ito dahil pinababa ang fertility rate ng mga mahihirap o ng bansa sa kabuuan. Siguro nga ay solusyon ang RH Bill sa problema ng kahirapan sa Pilipinas ngunit tutugunan lamang nito ay ang mga mabababaw na aspeto ng kahirapan at ang mga solusyong ibibigay nito ay hindi pangmatagalan.Hindi ako naniniwalang sagot sa kahirapan ang pamamahagi ng libreng contraceptives sa mag-asawa.

More from kaRoger.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Ako Ay Pilipino, News/Commentary, Population Control, The Catholic Perspective, The Moral Argument

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,962 other followers

%d bloggers like this: