Banyagang Pwersa sa Likod ng RH Bill

Taon-taon ay minamadaling ipapasa ang tinatawag na “reproductive health” bill sa bansang Pilipinas. Ang kadahilanan nito ay pinansyal (ekonomiko), sa madaling salita: SALAPI! PERA!

Idinidiing ipasa ang RH bill dito dahil sa SALAPING kikitain ng mga organisasyon tulad ng LIKHAAN (likhaan.org) at Reproductive Health Advocacy Network (RHAN). Pinipilit ang gobyerno ng Pilipinas na ipasa ang RH bill dahil malaki ang tinanggap nilang halaga para pigilan ang populasyon ng mga Pilipino ($434 milyon). Pero maraming hindi nakakaalam ng kasaysayan ng Planned Parenthood na nangunguna sa pagtutulak ng batas na ito.

Ang Planned Parenthood ay itinaguyod ni Margaret Sanger, na mababa ang pagtingin sa ibang lahi, lalo na sa mga itim na sa kanyang paningin ay damo na dapat lipulin. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagtataguyod ng Planned Parenthood ay para mapigilan ang pag-aanak ng mga itinuturing niyang mahihina ang ulo o pampasira ng dugong Amerikano.

Ganito ring klase ng pag-iisip ang nasa likod ng mga namamalakad sa Likhaan, RHAN, atbp. Sa kanilang pananaw, ang mga mahihirap ay hindi na dapat mag-anak dahil sila ay pabigat lamang sa bansa. Ang totoo, kaya hindi nawawalan ng mahirap sa Pilipinas ay dahil sa mga pasasang pulitiko at nakaupo sa gobyerno na walang ginawa kundi punuin ang sarili nilang bulsa at magpayaman kahit ang mga mahihirap ang lalong naaapi at napapabayaan. Sa Estados Unidos, 53,000,000 na na bata ang naipalaglag mula 1973 nang gawing legal ang pagpapalaglag.

Kalusugan ng ina?
Ang isa pang ipinaglalaban ng mga pro-RH ay ang 11 umanong babae na namamatay araw-araw dahil sa panganganak. nguni’t ang pagbubuntis ay hindi sakit. at hindi ito kabilang sa mga nangungunang sakit na dapat bigyang pansin at gamutin. kaya namamatay ang mga babae ay hindi dahil sa pagbubuntis kundi dahil sa kakulangan ng bagong kagamitan at teknolohiya na kailangan para sa mga nasa maselang kalagayan. ito ang katungkulang ibigay ng gubyerno.

Pagpapa-unlad ng mga mahihirap?
3 bilyong piso ang inilaan ng gubyerno para lang pondohan ang probisyon ng RH bill na ito taun-taon. pero imbes na gamitin nila ito sa paraang tunay na makakatulong sa mga mahihirap — halimbawa ay magtayo ng mga negosyo para ang walang trabaho ay magka-trabaho, turuan ang mahihirap ng ligtas at libreng pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya, halimbawa ay ang tinatawag na NFP — ay gagamitin lang nila sa pamimigay ng condom at pagtuturo ng pagtumar ng kontraseptibong artipisyal, na napatunayan na noon pa na nagiging sanhi ng sakit tulad ng cancer. ang isa pang hindi nalalaman ng mga tao ay Planned Parenthood mismo ang nagpasok sa Pilipinas (nang patago) ng mga kagamitan sa pagpapalaglag kahit na alam nilang labag ito sa batas natin at kultura. 1970 pa ay ginagawa na nila ito. at ang mga pamamaraan pang ginagamit nila ay delikado at posibleng lalong malagay sa peligro ang ina. (halimbawa ay ang tinatawag nilang “menstrual extraction”). kaya ‘yang pagkukunwari ng Planned Parenthood na gusto nilang tulungan ang kababaihan sa Pilipinas ay isang malaking kasinungalingan at isang paraan na naman para mapagsamantalahan ang Pilipino ng banyagang impluwensya.


banyagang pwersa


ibasura

PANOORIN ANG VIDEO NA ITO:


Hango sa mga sumusunod:

National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200) – Kissinger Report: http://www.population-security.org/28-APP2.html

Planned Parenthood in the Philippines: http://www.plannedparenthood.org/about-us/international-program/philippines-country-program-19029.htm

Likhaan.org

Philippine Legislators Committee on Population and Development (PLCPD): http://www.plcpd.com/,
http://plcpd.org.ph/

Center for Reproductive Rights, the only global legal advocacy organization dedicated to ‘reproductive rights’, with expertise in both U.S. constitutional and international human rights law. It advances ‘reproductive freedom’ as a fundamental human ‘right’ that all governments are legally obligated to protect, respect, and fulfill. It works for expanded access to reproductive healthcare, including birth control, safe abortion, prenatal and obstetric care, and unbiased information. CRR released a book entitled ‘Forsaken Lives’ saying that the abortion ban causes high abortion mortality rate in the Philippines. http://reproductiverights.org/ CRR is a partner of REPROCEN. http://reprocen.com/

http://www.mdg5watch.org/

www.fordfound.org

http://www.ifpphil.ph/

http://www.afppd.org/

http://www.likhaan.org/rhan

www.hewlett.org

http://www.packard.org/home.aspx

http://www.gatesfoundation.org

http://www.rockefellerfoundation.org

http://www.buffettscholarships.org/

http://www.unfpa.org/rh/index.htm

http://www.usaid.gov/ , http://philippines.usaid.gov/

http://www.pop.org/content/usaid-shifts-focus-to-more-aggressive-population-policy-for-the-philippines-544

http://www.dswp.org.ph/, http://www.gabrielawomensparty.net/, http://filipinofreethinkers.org/

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Ako Ay Pilipino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,962 other followers

%d bloggers like this: