Pagbubuod: Talakayan Patungkol sa RH Bill sa Taytay, Rizal

Ang pagbubuod na ito ay ibinahagi sa atin ni Maricel Osina na dumalo sa talakayang ito.

“Nakatanggap na ba kayo ng regalo?” ito ang katanungan ni Rev. Fr. Reynaldo B. Olan, psdp, Kura Paroko ng San Lorenzo Ruiz Parish, Taytay Rizal ng Diyosesis ng Antipolo noong nakaraang Linggo ng hapon, ika-31 ng Hulyo, 2011 na dinaluhan ng humigit-kumulang 500 na katao sa isang Talakayan ukol sa RH Bill na ginanap sa Calabrian Formation School; bilang tugon sa panawagan ng pagsuportang tanggihan ang pagsasabatas ng House Bill 4244 o ang Responsible Parenthood Bill (dating Reproductive Health Bill).

Taytay RH Bill Talk

Sa pangunguna ng Family Life Apostolate Ministry na pinamumunuan nila Mr. & Mrs. Ismael Tan, sa espirituwal na pag-gabay ni Rev. Fr. Ronnie G. Lapara, psdp at sa pakikipagtulungan ng parish Pastoral Council at pakikipag-ugnayan sa CBCP for Life Movement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang talakayan ay ginanap upang ipaalam at turuan ang mga residente ng 13 komunidad ng na nasasakupan ng ating parokya mula San Andres, Cainta Rizal; Sta. Ana at San Juan Resettlement, Taytay Rizal (kabilang ang mga residente ng Tenement –mula sa proyektong pabahay ng dating Pangulo Erap Estrada). Ito’y dinaluhan ng mga kabataan mula 16-pataas, mga mag-asawa, magulang at pamilya  na hindi pa man lamang nakakakita o nakaba-basa ng kahit draft ng bill na ito.

Si Prof. Aliza Racelis, guro sa Business mula sa UP Diliman ang unang nagbahagi ng ekonomiko at demograpikong isyu laban sa dito at ipinaliwanag din niya ang ilang mahahalagang nilalaman ng “Ang Katotohan tungkol sa RH Bill.” Sinundan siya ni G. Jose Descallar, Pro-life Advocate at Staff ng Buhay Party List na nagtalakay sa mga legal at hindi naa-ayon sa batas na aspeto ng bill na ito at ang kasalukuyan nitong estado sa Kamara de Representante. Samantalang, si Bb. Anna Cosio, ay ipinahayag at itinuro ang mga totoong epekto ng paggamit ng mga kontraseptibo at ang iba pang may kinalaman sa aspetong medikal nito. Si G, Carlos Antonio Palad, staff apologist ng Defensores Fidei Foundation ang tumalakay sa moral issues at kung bakit ang ating Inang Simbahan ay mariing tumututol sa pagsasabatas nito.

Taytay RH Bill Talk

Ang apat na pinagpipitaganang tagapagsalita  ay inaatasan sa  mga tao na maging mas bukas ang isip, makialam at mapag-matyag and makiisa sa Simbahan para ipagsanggalang ang kasagraduhan ng buhay. Niliwanag nila na ang simbahan ay hindi tumututol upang maging responsable ang mga magulang sa kanilang mga anak ngunit nais nilang ma-engganyo ang mga ito para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa mapanlinlang na bill na ito. Hindi populasyon ang tunay na dahilan ng kahirapan sa ating bansa ngunit ang korupsiyon na patuloy na sumisira sa sistema ng pamahalaan at patuloy na sisira at nangyayari sa pagsusulong ng pagsasabatas ng death bill na ito.

Karamihan ng mga dumalo sa talakayan ay namulat at naliwanagan sa mga dahilan at epekto ng bill na ito at nagising sa katotohanang ang pamahalaan ay nararapat lamang na ipagpatuloy at pondohan ang mas mahahalagang batas para sa kabutihan ng mas nakararaming Filipino, ipagtanggol ang kanilang karapatan at pagyabungin ang kanilang buhay.

“Ang RH Bill ay isang death bill na pumapatay sa karapatan ng tao na nagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang tunay na “regalo” na nagmula sa Dakilang Lumikha ay hindi ang mga materyal na bagay na nabibili o yamang nabubulok, nauubos at nawawala kung hindi ang “REGALONG BUHAY” na HINAHANGAD at IPINAGDADASAL nating PROTEKTAHAN sa PAGSA-SANGGALANG  NG REGALONG BUHAY kontra sa RH BILL.

Basahin ang iba pang artikulo tungkol sa RH Bill talk sa Taytay, Rizal sa CBCP for Life website.

Tagged with: , , , ,
Posted in Events

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: