Pangangailangan ng mga Kababaihan

Authored by Prof. Aliza Racelis. Reposting with permission.

MORAL na Kamalayan

Ang isinusulong namin sa grupong ito, at sa maraming pro-life groups, ay ang mga kabutihang-asal – tulad ng pagiging TAPAT ng mag-asawa, chastity education, pagtitimpi, pagsasakripisyo, atbp.– sapagka’t ito ang pangmatagalang solusyon sa tinatawag na “unwanted pregnancies” na laging bukang-bibig ng mga pro-R.H.Bill.

Nakasaad sa isang artikulo ng Philippine Population Review:

“…women who had unintended pregnancies or births were older, not living together with a partner, had no previous birth or had a closely-spaced birth interval, had both sons and daughters, rural residents, not well educated and poor. Moreover, these women were ever-users of contraceptives, had three or more living children and whose ideal number of children was lesser than what they actually had.”

Pagmasdan ang mga kataingan ng mga may “unintended pregnancies” – gumagamit ng kontraseptibo, wala sa nararapat na kalagayan ng nakikipagtalik –may lehitimong asawa at TAPAT sa asawa at sa asawa lamang kikilos ng ganito… [Sa mga single, ang chastity ay pag-iwas sa anumang aktibidad sekswal.]

Sa mga kababaihang sa kasawiang palad ay nasa ganitong sitwasyon (“unwanted pregnancies”), imumungkahi namin sa kanila ang Pregnancy Support Centers o Maternity Homes, na magpapayo na iluwal sa mundo ang sanggol at arugaan ito o di kaya’y ipa-adopt ito (pero hinding-hindi imumungkahing magpalaglag dahil ito’y karumaldumal na krimen!).

May mga Maternity Homes sa Pilipinas na pro-life, katulad ng:

Bilang pangmatagalang solusyon, aming isinusulong ang KALINISAN SA BUHAY at ABSTINENCE EDUCATION na napatunayan nang mabisa ayon sa mga pananaliksik:

Para sa iba pang pag-aaral, mangyari lamang na basahin ito:
http://www.heritage.org/Research/Reports/2002/04/The-Effectiveness-of-Abstinence-Education-Programs

May matinding pangangailangan ang ating bansa na pairalin ang KULTURA ng KALINISAN SA BUHAY, KATAPATAN, PAGSASAKRIPISYO, PAGTITIMPI, at iba pang kaugnay na kabutihang-asal na bahagi ng KABIHASNANG PILIPINO.

Mag-usap tayo: aliza.racelis@up.edu.ph 🙂

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Posted in The Feminine View, The Moral Argument, Women's Health, Youth
12 comments on “Pangangailangan ng mga Kababaihan
 1. Maria Teresita M.Villa says:

  Ako po ay isang pilipinang nakikiisa sa inyong magandang hangarin, at gusto ko pong iparating ang aking hiling na umanib sa inyong grupo.

  Palawenya po ako, isang guro sa kolehiyo, at may 5 anak.

  Ipinagdarasal ko na lumawig pa ang organisasyong ito.

  Chit Villa

 2. Marivic says:

  I agree with you Prof. Aliza Racelis. Research conducted in North America have shown that the single most effective way of preventing the increase not only in unwanted pregnancies but also of HIV/AIDS is to teach susceptible population of the importance of ABSTINENCE. It works.

 3. Benjamin H. Cruz says:

  Those Catholic in the Medical fields especially Nurses, should volunteer to promote Natural Family Planning method.

 4. iyab says:

  maraming salamat po sa paglahad nito!

 5. ricardo lumpas says:

  I also believe in Abstinence Education.

 6. Eva Mari R. Tagudiña says:

  i hope the clergies, the CBCP will come to realize your point of clarification re sex education.

 7. ditas says:

  hi prof. racelis, you and the rest of the pro-life debate team did a wonderful job in the debate aired last night. too bad our server was down and service has just been restored. we would have wanted to congratulate you earlier. i agree with the points you and rep. mitos magsaysay and bishop ted bacani raised.

  thanks, too, for letting us know that one of the proponents of the RH bill is actively involved in an organization that openly promotes abortion.

  more power!

 8. I also believe in ABSTINENCE Education. Teach kids to uphold the sanctity of the most intimate physical act which is God-given. No money involved, no harm, no guilt.

 9. Chic says:

  Good job, Aliza! I’m one of the volunteer teachers of Alalay sa Pamilya at Bayan Foundation, Inc. How can I and my friends join this group?
  Thanks! God bless you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: