Mga Siyentipikong Katotohanan Tungkol sa RH Bill

Mga Siyentipikong Katotohanan Tungkol sa RH Bill

Nilalaman ng sulating ito ang mga sinasabi ng mga dalubhasa sa larangan ng agham tungkol sa mga nilalaman ng Reproductive Health Bill, sa sapilitang polisiya ukol sa pamimigay ng mga gamot at gamit na pang-birth control ng mga employer sa pribadong sector at ng gobyerno gamit ang ibinabayad na buwis ng bawat Filipino.

 1. Ang pildoras at ang IUD ay pumapatay ng embryo o lumalaking sanggol sa sinapupunan. Kailan ba nag-uumpisa ang buhay ng tao? Sa fertilisasyon, kung kailan nagkaisa ang sperm ng lalaki at ang egg ng babae. Ito ang nagkakaisang pananaw ng mga siyentipiko at dalubhasa mula sa prestihiyosong Harvard Medical School at Mayo Clinic, sa isang walong araw na hearing sa Senado ng US noong 1980.1

  Ang pildoras at ang IUD ba ay nakapapatay ng lumalaking sanggol sa sinapupunan? Oo. Bukod sa aksyon nitong pagpigil ng fertilization, ang pildoras ay nakapapatay ng embryo o lumalaking sanggol sa sinapupunan mula sa pagkakaisa ng sperm at itlog, ayon sa siyentipikong babasahin ng American Medical Association.2 Ayon sa siyentipikong babasahing American Journal of Obstetrics and Gynecology noong 2005, ang IUD o intrauterine device ay nakapapatay o kumikitil sa buhay ng embryo o ang lumalaking sanggol sa sinapupunan.3

 2. Ang pildoras ay nakasasama sa kalusugan ng babae. Ligtas ba ang pildoras? Ang International Agency for Research on Cancer, ahensiyang internasyonal na nananaliksik ukol sa kanser, ay nag-ulat sa isang pag-aaral na ang pildoras ay nakadudulot ng kanser. Ang kakayahan ng pildoras na magdulot ng kanser ay inihalintulad sa sigarilyo at sa asbestos na kemikal.4 Ito rin ay nakadudulot ng stroke5, at tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng atake sa puso.6 Marami ding siyentipikong babasahing nagsasabi na ang natural na paraan ng pagplano ng pamilya sa pamamagitan ng Billings Ovulation Method ay walang masamang side effect, at ito ay 99.5% na epektibo.7
 3. Ang mas maraming condom ay palalaganapin ang pagdami ng kaso ng AIDS. Ang paggamit ba ng condom ay makakababa ng dami ng kaso ng HIV/AIDS sa isang bansa? Padadamihin pa nito ang kaso, ayon sa mga pinakamaayos na mga pag-aaral, ang konklusyon ni Edward C. Green, Direktor para sa AIDS Prevention sa prestihiyosong unibersidad ng Harvard. Sa malawakang distribusyon ng condom sa mga tao, ang mga tao ay mas magiging pariwara sa mga desisyon sa pag-sex, kaya’t lalong lalala ang pagdami ng sakit na AIDS. Inilahad ni Ginoong Green na ang pagiging tapat sa asawa at pagpipigil o abstinence ang pinakamagandang solusyon sa malawakang pagdami ng AIDS.8
 4. Ang malawakang paggamit ng mga contraceptive ay magdudulot ng pagkawasak ng pamilya at iba pang masasamang epekto sa lipunan. Iigi ba ang kalagayan ng pamilya sa paggamit ng contraceptive? Ayon sa mga pag-aaral ni George Akerlof9, isang nagawaran ng prestihiyosong Nobel Prize, ang laganap na paggamit ba ng contraceptive ay magdudulot ng: laganap na pag-sex bago ikasal, mas maraming anak na walang ama, mas maraming single mother, mas laganap na kahirapan, at mas maraming pagpapalaglag. Ito rin ay magdudulot ng mas kaunting ikakasal, mas iresponsableng kalalakihan, mas maraming krimen, mga sakit ng lipunan at kahirapan. Marami pang ibang pag-aaral nagsasabi ng parehong konklusyon katulad ng kay Ginoong Akerlof.
 5. Ang RH bill ay base sa maling ekonomika. Mayroon bang ugnayan ang pagdami ng populasyon sa pagsulong ng ekonomiya? “Walang maliwanag na ugnayan”, ang sagot ni Simon Kuznets, isang nanalo ng Nobel Prize sa larangan ng ekonomiya.10 Ipinagtibay ito ng marami pang sumunod na pag-aaral, katulad ng isang pag-aaral ng RAND Corporation, isang kilalang grupo ng mananaliksik na may kinalaman sa 30 nanalo ng Nobel Prize.11

Ang pag-kontrol ba ng populasyon ay kinakailangang sangkap ng mataas na antas ng paglago ng ekonomiya? Hindi, ang pag-kontrol ng populasyon ay hindi kasama sa limang kasagutan o sangkap ng paglago ng ekonomiya, ayon sa pananaliksik ng 2008 Commission on Growth and Development na pinamunuan n Michael Spence, isang tanyag na siyentipikong nanalo ng Nobel Prize.Ang sangkap sa maayos na paglago ng ekonomiya ay: maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan, pagiging bukas sa kaalaman, matatag na pananalapi, tamang alokasyon sa mga merkado, pamumuhunan, at ipon mula sa pagtitipid.12 Nawawalan ng 400 bilyong piso ang Pilipinas taun-taon dahil sa katiwalian.13

Magtulungan tayong itaboy ang kamangmangan ukol sa mga siyentipikong katotohanang ito. Mag-ingat sa mga mapaniil, mapera’t makapangyarihang sumusulong sa RH bill. Magpagawa ng marami pang kopya nitong babasahing ito, bigyan ng kopya ang mga mamamayang Pilipino, at ang mga namumuno sa ating pamahalaan, NGAYON.

1Subcommittee Report, S-158, 97th Congress, 1st Session 1981, 7.

2Larimore and Stanford (2000). “Postfertilization effects of oral contraceptives and their relationship to informed consent” Arch Fam Med 9 (2): 126–33.

3Stanford and Mikolajczyk (2005). “Mechanisms of action of intrauterine devices: Update and estimation of postfertilization effects”. American Journal of Obstetrics and Gynecology (W.B. Saunders Comp) 187: 1699–1708.

4“Combined Estrogen-Progestogen Contraceptives” IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 91. 2007.

5Kemmeren, et al. (2002). “Risk of Arterial Thrombosis in Relation to Oral Contraceptives (RATIO) Study: Oral Contraceptives and the Risk of Ischemic Stroke”. Stroke (American Heart Association, Inc.) 33: 1202–1208.

6Baillargeon, McClish, Essah, and Nestler (2005). “Association between the Current Use of Low-Dose Oral Contraceptives and Cardiovascular Arterial Disease: A Meta-Analysis”. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (The Endocrine Society) 90 (7): 3863–3870.
7British Medical Journal, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Lancet, Contraception, Fertility and Sterility.

8Green (2003) Rethinking AIDS Prevention. Praeger.

9Akerlof, Yellent and Katz (1996), “An Analysis on Out-of-Wedlock Childbearing in the United States”, Quarterly Journal of Economics (The MIT Press) 111 (2): 277–317; Akerlof, “Men Without Children,” The Economic Journal 108 (1998)

10Kuznets (1974) Population Capital and Growth, Norton.
11Bloom, Canning, Sevilla, “The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change,” RAND Corporation, 2003, 17.
12The Growth Commission (2008) The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, World Bank Publication.

13Studies of the Asian Development Bank and World Bank

Tagged with: ,
Posted in Ako Ay Pilipino, The Scientific Perspective
2 comments on “Mga Siyentipikong Katotohanan Tungkol sa RH Bill
 1. […] culture that is under attack from the determined move by few groups to pass the questionable Reproductive Health Bill (RH Bill). Raise up the banners. Oh, defenders of […]

 2. Mike says:

  I do not think you really read Prof. Akerlof’s paper, a popularization of which may be seen from below:

  http://www.slate.com/id/2389/

  Please read the last paragraph. Or get a copy of the full paper you cited.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: