Taking a Stand on the RH Bill, from kaRoger

Ngunit hindi ako naniniwalang responsibilidad ng estado na magpamahagi ng contraceptives sa mga mamamayan nito. Alam ko ay ang responsibilidad ng estadong paglingkuran at protektahan ang sambayanan at mapalaya ang mamamayan nito sa kahirapan sa pamamagitan ng mga polisiya sa pagbibigay ng sapat na batayang serbisyong panlpunan, sapat na trabaho, mataas na batayan ng pamumuhay…

Population Rate On Downward Trend

AGING PEOPLE: Not much is being said in the debate about the effects of eventually having an aging population. In its website last May 2, Ivy Funds called attention to low fertility rates raising a red flag in tiger nations. It said: “The world’s second and third largest economies, China and Japan, are managing a…

Singapore’s Folly

Can a Mentos Ad Promote Baby-Making? Singapore National Night Mentos Commercial Promotes Baby Making: Will It Work? Singapore’s birth rate is at a record low. Female citizens of the country now give birth to about one child in their lifetime, a number that used to be much higher. (American women, by comparison, have about 2…