defendlifewombtotomb-pic1

Pangangailangan ng mga Kababaihan

Authored by Prof. Aliza Racelis. Reposting with permission. MORAL na Kamalayan Ang isinusulong namin sa grupong ito, at sa maraming pro-life groups, ay ang mga kabutihang-asal – tulad ng pagiging TAPAT ng mag-asawa, chastity education, pagtitimpi, pagsasakripisyo, atbp.– sapagka’t ito ang pangmatagalang solusyon sa tinatawag na “unwanted pregnancies” na laging bukang-bibig ng mga pro-R.H.Bill. Nakasaad…